News


2021-04-13 < Back
本公司擬出售子公司綠發股份有限公司股權
  1. 依據「出售綠發股份有限公司股權招標程序」進行招標
  2. 太陽能電場勘場時間會另行公告於官網
  3. 綠發股份有限公司太陽能電場之基本資訊及財報資訊請參閱附件
                      ► 出售綠發股份有限公司股權招標程序(下載)
                      ► 綠發109年度財報(下載)
                      ► 綠發股份有限公司電廠基本資訊(下載)