News


2021-06-25 < Back
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)